Kredyt hipoteczny, a działalność gospodarcza

Uzyskanie kredytu hipotecznego na zakup wymarzonego mieszkania to dla przedsiębiorców niemałe wyzwanie.

Można śmiało powiedzieć, że przedsiębiorcy mają najtrudniejszą drogę do przejścia aby otrzymać kredyt na sfinansowanie zakupu nieruchomości. Wbrew powszechnym opiniom, to właśnie im banki najmniej ufają

Już doskonale wiecie, na jakiej podstawie wyliczana jest zdolność kredytowa i jak duży wpływ na uzyskanie kredytu ma forma zatrudnienia itd. Dlatego też przed przedsiębiorcom bank stawia dodatkowe wymagania. Trzeba zaznaczyć, że przy działalności gospodarczej pod uwagę brany jest dłuższy okres wyliczania dochodu niż na etacie. Banki najczęściej wówczas liczą go na podstawie rozliczenia minionego i bieżącego roku. Wiele instytucji porównuje również dochody z tymi, które były wykazane w rocznym rozliczeniu PIT. Poza tym liczą także stabilność, czyli różnice między przychodami w poszczególnych miesiącach. Nie mogą być one zbyt duże. Przyjmuje się, że powinny oscylować w granicach 30 procent

Najbardziej wymagającym bankiem jest Deutsche Bank – aby uzyskać kredyt, trzeba prowadzić działalność przez okres co najmniej 30 miesięcy. Jeśli chodzi o banki, które pozwalają na złożenie wniosku po 2 latach, to można tu wymienić: BPH, Eurobank i Pekao Bank Hipoteczny. Raiffeisen Polbank rozpatrzy Wasze podanie po 18 miesiącach od momentu rozpoczęcia działalności. Po roku prowadzenia swojej firmy możecie starać się o kredyt w: Alior Banku, Banku Millenium i mBanku, BGŻ BNP Paribas, BOŚ, BZ WBK, ING, PKO BP czy Pekao SA.

Są to okresy, które co do zasady obowiązują w powyższych bankach, ale oczywiście istnieją wyjątki pozwalające skrócić ten czas. Taki wyjątek powstaje na przykład wtedy, gdy przedsiębiorca kontynuuje wcześniejszą działalność wykonywaną na umowie o pracę dla innego podmiotu gospodarczego. W większości przypadków chodzi o osoby, które przeszły na samozatrudnienie. Wtedy banki traktują takiego klienta nieco bardziej liberalnie – wówczas wystarczy 6 miesięcy, a czasami nawet tylko 3 miesiące prowadzenia działalności, aby móc wnioskować o kredyt na zakup mieszkania.

Przedsiębiorco, bank najczęściej poprosi Cię o:

  • szczegółową księgę przychodów i rozchodów (KPiR) za ostatni miesiąc lub 3 ostatnie miesiące;
  • podsumowanie narastająco wszystkich miesięcy z zeszłego i obecnego roku (KPiR);
  • PIT za poprzedni rok lub ostatnie dwa lata kalendarzowe;
  • kopię umów o współpracę (w przypadku stałej współpracy);
  • wydruk z rejestru działalności gospodarczej;
  • zaświadczenie o uzyskaniu numeru identyfikacyjnego REGON;
  • decyzję o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP);
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami ZUS;
  • zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami dla Urzędu Skarbowego;
  • zestawienie środków trwałych i amortyzacji.

W tym jak i każdym innym przypadku służę pomocą w przebrnięciu przez zawiłe procedury bankowe oraz w uporządkowaniu całej dokumentacji potrzebnej do uzyskania kredytu. Wyślij zapytanie o kredyt hipoteczny.